صبح باشد، مرافعه کرده باشیم

پریشان بیدار شوم، نباشی

پیغامت را بخوانم:

 

ترش ترش بنشستی بهانه دربستی

که ندهم آبت زیرا که کوزه بشکستی

هزار کوزه زرین به جای آن بدهم

مگیر سخت مرا زانچه رفت در مستی./

/ 2 نظر / 44 بازدید
علی

بسیار زیبا است

شيرين

مشب خراب و مستی فردا شود ببینی چه خیک‌ها دریدی چه شیشه‌ها شکستی