مغبون کسی که نصیب او از دوستی تو گفتارست.

کشف الاسرار

*

و لم اکن  بدعائک رب شقیا./

/ 2 نظر / 31 بازدید
سلام دوست عزیز

این پیام فقط برای تست است

Samar

goftaar...