و لا تفتنی بالبطر، و اعزنی و لاتبتلینی بالکبر، و عبدنی لک و لاتفسد عبادتی بالعجب، و اجر للناس علی یدی الخیر، و لاتمحقه بالمن، و هب لی معالی الاخلاق، و اعصمنی من الفخر، الهم صل علی محمد و آله، و لاترفعنی فی الناس درجه الا حططنی عند نفسی مثلها، و لا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذله باطنه عند نفسی بقدرها. 

*

...

/ 0 نظر / 36 بازدید