سایه های نقره ای، لابلای موج بر موج بلوطی و قهوه ای.

پیک خبرهای خوب و گشودگی و روزهای وصل...

*

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب...

/ 0 نظر / 29 بازدید